AgendaGa naar DigiDuif
Ga naar Spaarnesant

Welkom bij openbare basisschool De Wilgenhoek


Oktober op de Wilgenhoek

De maand oktober gaat feestelijk van start met de kinderboekenweek! Het thema 'griezelen' levert genoeg inspiratie op om met elkaar leuke dingen te doen en de engste griezelverhalen voor te lezen!

De groepen 5 en 6 zijn druk bezig met muzieklessen op echte instrumenten! De groepen 3 en 4 starten binnekort met tennislessen, we zijn benieuwd of er nog een Williams of Nadal tussen zit dit jaar.

De herfst is begonnen en daarmee ook een gezellige periode op school waarin we ons gaan voorbereiden op de diverse feesten maar daarbij de lesstof natuurlijk niet uit het oog verliezen. Er wordt hard gewerkt zodat er ook goed gefeest kan worden. Zonder prestatie geen plezier en zonder plezier geen prestatie!  

 

 Wie zijn we en waar staan we voor

De Wilgenhoek is een openbare school voor basisonderwijs. Ons prachtige karakteristieke en monumentale gebouw in de Wilgenstraat is onlangs prachtig uitgebouwd! Het biedt ons nu genoeg ruimte en mogelijkheden om goed en gevarieerd onderwijs in aan te bieden. Tevens hebben we de beschikking over 2 speelpleinen en een speelzaal waar veel gebruik van wordt gemaakt. Op de Wilgenhoek worden alle 220 leerlingen 's ochtends welkom geheten door de directie of ondersteunend personeel. In de klassen wachten de juffen om de dag weer enthousiast te beginnen.

Het team bestaat uit zo'n 18 personeelsleden die gemotiveerd zijn het beste uit de kinderen te halen. Daarbij staan de waardes 'veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verscheidenheid' voorop. We streven ernaar aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, vieren behaalde prestaties en zorgen dat leren leuk is! Binnen ons veelzijdige aanbod besteden we wat meer tijd aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

De Wilgenhoek is een school die in de buurt een verbindende functie heeft. Er is grote ouderbetrokkenheid waar we als school erg blij mee zijn. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school belangrijk is voor een succesvolle schoolperiode. We vinden elkaar als het over onderwijs gaat, maar ook als er iets te vieren valt!

Tot op de Wilg!

Danny Bark
(directeur)