Agenda

7-10: Kinderboekenweek
Lees verder >>

19-10: Herfstvakantie
Lees verder >>Ga naar DigiDuif

Welkom bij openbare basisschool De Wilgenhoek


Leerlingenraad start weer

We gaan weer bijna beginnen met de leerlingenraad! In de groepen 5 t/m 8  hebben de verkiezingen plaatsgevonden en de 8 vertegenwoordigers gaan binnenkort met meester Danny om tafel. Belangrijke onderwerpen die dit jaar besproken worden zijn onder andere;  het nieuwe klimrek, het gebruik van Ipads, de verjaardag van de school, verrijkingsaanbod en het Wilgenatelier. Uit de klassen komen ook vaak  mooie plannen en ideeen die we op de agenda zetten, daarmee ervaren kinderen dat ze een stem hebben en dat er naar ze geluisterd wordt.  De Wilgenhoek in beeld

 

Kijk onder Foto's voor een uitgebreider overzicht.Wie zijn we en waar staan we voor

De Wilgenhoek is een openbare school voor basisonderwijs. Ons prachtige karakteristieke en monumentale gebouw in de Wilgenstraat is onlangs prachtig uitgebouwd! Het biedt ons nu genoeg ruimte en mogelijkheden om goed en gevarieerd onderwijs in aan te bieden. Tevens hebben we de beschikking over 2 speelpleinen en een speelzaal waar veel gebruik van wordt gemaakt. Op de Wilgenhoek worden alle 220 leerlingen 's ochtends welkom geheten door de directie of ondersteunend personeel. In de klassen wachten de juffen om de dag weer enthousiast te beginnen.

Het team bestaat uit zo'n 18 personeelsleden die gemotiveerd zijn het beste uit de kinderen te halen. Daarbij staan de waardes 'veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verscheidenheid' voorop. We streven ernaar aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, vieren behaalde prestaties en zorgen dat leren leuk is! Binnen ons veelzijdige aanbod besteden we wat meer tijd aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

De Wilgenhoek is een school die in de buurt een verbindende functie heeft. Er is grote ouderbetrokkenheid waar we als school erg blij mee zijn. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school belangrijk is voor een succesvolle schoolperiode. We vinden elkaar als het over onderwijs gaat, maar ook als er iets te vieren valt!

Tot op de Wilg!

Danny Bark
(directeur)